Blog – Vihelm

Tìm nhân viên y tế tuyến đầu nhận tài trợ mũ bảo vệ đường hô hấp và làm mát

Xin hãy chuyển nội dung này tới tuyến đầu đang chống dịch ngoài trời nóng 39-44 độ. Đây là sản phẩm được Vihelm và các nhà tài trợ tặng miễn phí cho nhân viên y tế ở tuyến đầu. Đây là sản phẩm có thể chống COVID 100% và làm mát cho người đội mũ, rất hữu ích để Việt Nam tăng cường sức chống dịch.

Vihelm blog template

Vihelm comes from a team of young innovators in Vietnam – a country with renowned success in fighting Covid-19. With a population of nearly 100 million people, Vietnam has reported only 1,225 cases and 35 deaths thanks to a combination of stringent social distancing rules, contact tracing, and quarantine policies. As Vietnamese, we understand too …

Vihelm blog template Read More »

Scroll to Top

It's getting worse. We want to help you get through this crisis.

Prepare yourself!